Kamil2 - About

Photography is everything

The type of photographer who sees opportunities and knows how to get the perfect shots which provide the viewer a message. Huge intuition combined with the sense of aesthetics and talent does its job.
His professional path started in Wrocław, Poland. He specializes in fashion, beauty, glamour, nude and portraits. Inspired by people and reality, and everything in between, he takes his expertise and equipment into the action to share a story with the world.

Fotograf, który widzi możliwości i wie, jak zrobić perfekcyjne zdjęcie, które będzie miało coś do powiedzenia odbiorcy. Wielka intuicja połączona ze zmysłem estetyki i talentem robi swoje.
Kamil rozpoczął karierę we Wrocławiu. Specjalizuje się w fashion, beauty, glamour, nude and portraits. Zainspirowany ludźmi i rzeczywistością, i wszystkim pomiędzy, wprawia w ruch aparat, by podzielić się tym, co istotne ze światem.